Reklamní domovní štíty

Nejdůležitější je být vidět

Reklamní plochy na domovních štítech jsou v Plzni na těch nejfrekventovanějších silnicích a silnicích 1. třídy. Pronájem těchto ploch je možný pouze dlouhodobě a je nutné započítat vyšší cenu za výrobu PVC plachty a náklad na její instalaci.

Pokud máte vhodné místo pro reklamu které byste nám mohli nabídnout, kontaktujte nás.


Zpět