Klientům nepronajímáme pouze reklamní plochy, ale také jim pomáháme s reklamou na billboardech třetích stran.  Pro společnost Auto Hornát jsme připravili výrobu grafiky, tisku a následně výlep vytištěných papírů na jejich billboardy.